Wie ben ik

Mijn naam is Sianne Aeilkema. Met 22 jaar ervaring als leerkracht in het onderwijs en werkzaam geweest te zijn bij verschillende zorginstellingen (Ambulante begeleiding en Beschermd Wonen), heb ik mogen zien en ervaren hoe de ontwikkeling van het jonge kind tot volwassene verloopt.

Door mijn brede kennis en ervaring met het jonge kind in het onderwijs tot het begeleiden van jong volwassenen in een ambulante of residentiële setting heb ik veel ervaring, begrip en mijn eigen werkwijze wanneer het dreigt vast te lopen in de ontwikkeling.

Daarnaast heb ik verschillende cursussen gevolgd om mijn kennis en expertise op peil te houden. Met humor, begrip en enthousiasme wil ik mij volledig richten op het bieden van ambulante begeleiding aan ”jong” volwassenen.

Missie

Mijn werkwijze wordt op maat toegepast. Per persoon kijk ik wat er nodig is om het beste uit jezelf en de begeleiding te halen. Kernelementen die ik inzet om kwalitatieve zorg te leveren vinden hun oorsprong in:

  • De presentiebenadering:
    Deze benadering gaat uit van het open contact met de mens. Begeleider staat naast de cliënt en werkt vanuit de band die zij met elkaar hebben.  Er voor elkaar zijn gaat immers niet altijd om het oplossen van problemen.
  • De rehabilitatiemethodiek:
    Deze methodiek werkt vanuit het idee dat mensen de regie zelf in handen hebben. Samen met de begeleider stelt de cliënt zijn of haar doelen. Het doel is om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten door actief mee te doen aan de samenleving, waarbij de kracht van de mens voorop staat.

Ik sta naast je en help jou te ontdekken hoe jij je leven wilt vormgeven. We doen dit samen waarbij je uiteindelijk geheel zelfstandig en met zelfvertrouwen op eigen benen kan gaan staan.