Mijn werkwijze

Als je een zorgindicatie op basis van PGB hebt gekregen vanuit de gemeente en je wilt  begeleiding van DJIM’sz ontvangen, dan plannen we een intake gesprek.

Na dit intakegesprek en  het beantwoorden van je hulpvragen, is het  belangrijkste dat jij je veilig en prettig voelt tijdens mijn begeleiding.  De basis van je relatie met mij en van mij naar jou is vertrouwen , veiligheid en eerlijkheid. Daarbij zorg ik altijd voor een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Ook kijk ik of ik de  juiste persoon ben die de begeleiding kan bieden die jij voor ogen hebt.

Als deze ontmoeting door ons beide als positief wordt ervaren kunnen we samen het traject van begeleiding in gaan. We gaan samen onderzoeken wat je echt zou willen doen, waar je talenten liggen en onder welke omstandigheden je het beste functioneert. Wat is reëel en wat is niet reëel voor jou. We gaan kijken naar jouw behoeften, wensen, eisen en de vaardigheden die je hebt. Ik ga samen met de jou inventariseren bij welke vaardigheden begeleiding gewenst is. Deze vaardigheden worden verwerkt tot persoonlijke doelen  in jouw begeleidingsplan. Het begeleidingsplan fungeert als  rode draad in jouw begeleiding. Je stelt het plan zelf op , en ik help je daarbij.

In dit plan gaan we uit van verschillende domeinen:

 • Wonen
 • Werken/Studie
 • Psychisch functioneren
 • Lichamelijk functioneren
 • Dagbesteding/ADL
 • Financiën
 • Sociaal functioneren

Bij deze domeinen kan je denken aan:

 • Huishouden ( koken, boodschappen doen, wassen, schoonmaken etc. )
 • Plannen en organiseren
 • Structuur in de dag aanbrengen ( vaste dagindeling )
 • Omgaan met geld, week/maand budget opmaken
 • Administratie, verwerken post en facturen
 • Omgaan en invullen van vrije tijd
 • Leren omgaan met problemen
 • Vinden van dagbesteding: werk of school of vrijwilligerswerk
 • Omgaan met anderen ( ouders, familie en leeftijdgenoten )
 • Sociaal netwerk vergroten
 • Leren om een balans te vinden tussen werk, vrije tijd en huishouden etc.

Per domein leggen we vast wat jouw doelen en acties hierbij zullen zijn. Ook gaan we kijken wie er vanuit jouw netwerk eventueel zou kunnen helpen. Deze doelen en acties evalueren we na een half jaar  en waar nodig stellen we tussentijds de doelen of acties  bij. De evaluatie met jouw handtekening eronder stuur ik vervolgens naar de gemeente van waaruit de zorgindicatie is toegewezen.

In de DJIM'sz app leg ik onze afspraken vast zodat je hier op terug kan kijken wanneer je dit nodig vindt.

Ik bied een luisterend oor en kijk, samen met jou, hoe ik geschikte zorg kan bieden. 

“Hart voor jou”

“Samen Zelfstandig”